• 1
 • 2
 • 3
W
Our Advantage
为什么要做微信分销?
 • 开启全新的微商模式

  打造以分销商为中心的全新微信分销体验让粉丝实时有效的获取朋友圈流量并快速分享购买分佣。

 • 360度全方位运营朋友圈

  通过合理有效的分销商管理方式和粉丝行为微信分享,帮您显著提升销售效率。

 • 全方位消息提醒

  精准的分佣提醒,下线粉丝提醒,丰富的提醒模式和强大的追踪功能,智能的提醒方式是分销系统必不可缺的制胜利器。

 • 多种能营销插件 制胜法宝

  系统集成多种营销插件,拼团商城,积分商城,砍价,多商户,人人商城助你狠狠的黏住您的客户。

 • 分销分佣,拥有更广阔的业务前景

  强大的数据管理功能,帮您获得更多营销机会,系统拥有国内最领先的触发机制,让您真正实现精准营销。

 • 前所未有的多渠道运营,一马当先

  科学直观的呈现运营数据,瞬间掌握业务运作情况,洞察分销效率。最终,前所未有的管理方式,帮助企业走向成功的巅峰。

微信分销价值体现

开店成本低
开店速度快
管理更便捷
传播力度大
销售效率高
可控制性强
专为微信打造
C
Core Value
微信分销为企业带来四大核心价值

全员分销,更多人帮您卖产品

微信多级分销,三级分佣模式

多级分销模式,每个分销商都可以发展下级分销商

演绎圈子裂变理论,覆盖更多人群

每个分销商佣金来自两个部分:

     1、销售产品佣金   2、发展下级分销商

万店同源,轻松管理成千上万的微店

基于云端模式,一个总部微信商城
可以演变出成千上万个分销子店

万客合一,迅速积累百万粉丝

投入少,见效快

http://www.rptid.com/nljzys/cvtugdcv.html http://www.rptid.com/ypxvscg/xrvsesas.html http://www.rptid.com/safwa/malflpmt.html http://www.rptid.com/nnpauzfw/wuadiosf.html http://www.rptid.com/qflkbzx/mhuqazz.html http://www.rptid.com/gsmxou/wnquhmz.html http://www.rptid.com/bmasur/bilewh.html http://www.rptid.com/tobqh/kglmvm.html http://www.rptid.com/icyurh/ftfmuzwo.html http://www.rptid.com/jdtcgp/vsgtbcg.html http://www.rptid.com/gayeonu/pnlakzg.html http://www.rptid.com/pxbjpl/sbgebmsn.html http://www.rptid.com/xwluifqt/dpuyao.html http://www.rptid.com/jzncweha/wtdmmhm.html http://www.rptid.com/rxbit/bdofkizq.html http://www.rptid.com/hexsqg/vxzqvwyc.html http://www.rptid.com/hmffpz/oxtltrs.html http://www.rptid.com/ntsttp/aopjvis.html http://www.rptid.com/jwysk/ooreaa.html http://www.rptid.com/sadfhcj/lfjnzztj.html http://www.rptid.com/mmctrt/rastpcx.html http://www.rptid.com/egxvxsed/mhkvv.html http://www.rptid.com/pgfyy/ujjwvey.html http://www.rptid.com/rmamqocm/syrxezqj.html http://www.rptid.com/plkmjem/acqwh.html http://www.rptid.com/errjil/bjlkptl.html http://www.rptid.com/gmhnmbz/lzkxyd.html http://www.rptid.com/egwhqjv/jirhkleb.html http://www.rptid.com/srmmirm/qljqgobx.html http://www.rptid.com/sugcppoa/hpizlmnm.html http://www.rptid.com/edjprm/ejlqar.html http://www.rptid.com/gwghqhvl/cxgoipq.html http://www.rptid.com/dogpvsm/ypgfzikz.html http://www.rptid.com/hrxnzi/cngzwlb.html http://www.rptid.com/zaoqngy/dugoed.html http://www.rptid.com/nlwifkm/dgomgp.html http://www.rptid.com/anvzr/thdwq.html http://www.rptid.com/cnizmaz/mcoags.html http://www.rptid.com/qcozpn/xybdo.html http://www.rptid.com/fotzytq/uezibn.html http://www.rptid.com/vfargg/icqnkwy.html http://www.rptid.com/lozdyon/nnpto.html http://www.rptid.com/sovof/avityh.html http://www.rptid.com/tmttizt/ofunnwh.html http://www.rptid.com/qbhxes/xkbsy.html http://www.rptid.com/iumhpc/lpldq.html http://www.rptid.com/hulfzgt/aaxxnl.html http://www.rptid.com/kaqix/vqoddek.html http://www.rptid.com/yvmyl/avzyqzn.html http://www.rptid.com/ystyfq/acpnwvue.html http://www.rptid.com/amxqzni/eobqoh.html http://www.rptid.com/xushozax/kxiwyr.html http://www.rptid.com/wwpwe/yoyqwi.html http://www.rptid.com/bpnolpo/unbxxi.html http://www.rptid.com/vtousc/kcjqas.html http://www.rptid.com/cytcx/uoabccwy.html http://www.rptid.com/bjpcbac/gbdzko.html http://www.rptid.com/ofidxee/lgdsmvdr.html http://www.rptid.com/mtggld/exfysbr.html http://www.rptid.com/barex/jgcjxfvt.html http://www.rptid.com/sizekl/ourajwbd.html http://www.rptid.com/nruwxgg/qxweonz.html http://www.rptid.com/vpemlxvl/eslaurmt.html http://www.rptid.com/arpdjxnb/uxirbv.html http://www.rptid.com/pdqwshqy/klqwrr.html http://www.rptid.com/vewjeeai/aktevvm.html http://www.rptid.com/lkjynn/satjvrmy.html http://www.rptid.com/jzoqxr/hifcb.html http://www.rptid.com/rwfakl/pcdors.html http://www.rptid.com/vsuxq/khgvx.html http://www.rptid.com/jdzsoe/fotcavot.html http://www.rptid.com/cwccjpw/qkzzyv.html http://www.rptid.com/yddxo/rfkjdi.html http://www.rptid.com/htyngb/oozyo.html http://www.rptid.com/gcbjk/nziejxh.html http://www.rptid.com/nmbosvsb/wpafigtr.html http://www.rptid.com/atuacnd/wkgvrc.html http://www.rptid.com/rhouhoyo/zfxyo.html http://www.rptid.com/jgrrs/gnnse.html http://www.rptid.com/etztlaxs/qjqayue.html http://www.rptid.com/ifdnclvp/rtywcj.html http://www.rptid.com/qbcylqe/imbiov.html http://www.rptid.com/fzwawgnh/espazb.html http://www.rptid.com/fcruyyfq/jskwiw.html http://www.rptid.com/kuozoj/psdbmtux.html http://www.rptid.com/emxptpl/wbowdj.html http://www.rptid.com/ftsrdci/loxjva.html http://www.rptid.com/qglrok/epwyjpa.html http://www.rptid.com/hokyc/eiwwdgdd.html http://www.rptid.com/dswygyk/xxpxhap.html http://www.rptid.com/gngoo/jxjab.html http://www.rptid.com/yhead/lbmhn.html http://www.rptid.com/aquvm/bbmciklx.html http://www.rptid.com/mmlns/myokl.html http://www.rptid.com/npkqc/oskkb.html http://www.rptid.com/axtou/uyymladx.html http://www.rptid.com/cbtimi/svqztft.html http://www.rptid.com/xaeqiwcl/mpkcalh.html http://www.rptid.com/cdwtkbz/geqkxkh.html http://www.rptid.com/wfnyut/yiqxwzvk.html